Att vänta på glädjen är också en glädje

Gotthold Ephraim Lessing