CLOSENESS

CLOSENESS

Känner de varandra? Känner hon sig utanför? Är hon helt närvarande och gläder sig åt paret  bakom? Registrerar de varandra alls? Rörstrandsgatans kaféer rymmer många historier… Vilken är din?

STORLEK

MATERIAL

PRIS

56 x 85 cm

Oljemålning på linneduk

RESERVERAD

T I L L B A K A